Tietosuojaseloste

GDPR -tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja tietosuojaseloste, joka käsittelee Senioridigiapu Oy:n asiakkuuteen perustuvia tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja seuraavissa tarkoituksissa, joilla pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun asiakkaillemme sekä varmistamaan heidän tietosuojansa toteutumisen.


Senioridigiapu Oy – Tietosuojaseloste: Käyttötarkoitus ja kerääminen

Rekisteriin tallennetaan Asiakkaan (henkilön tai yrityksen) yhteystiedot ja niihin liittyvät tiedot, jotka mahdollistavat asiakassuhteen hoitamisen. Noudatamme tietosuojalain periaatteita tiedon minimoinnista, ja tallennamme ainoastaan tarpeelliset tiedot. Tietojen tallennus saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu.
 • Yhteystietojen hallinta, joka perustuu asiakkaan antamiin yhteydenottoihin.
 • Nimi, syntymäaika, henkilötunnus
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Arvo tai ammatti
 • Asiakastapahtumien järjestäminen, esimerkiksi tapahtumien tiedottaminen ja osallistujien hallinta.
 • Markkinointikilpailujen järjestäminen, mikäli asiakas haluaa osallistua.
 • Asiakasviestintä, kuten tärkeiden päivitysten ja tarjousten lähettäminen asiakkaille.
 • Palveluhäiriöiden selvittäminen ja korjaaminen.
 • Asiakassuhteeseen kohdistuvat markkinointi- ja suoramarkkinointitoimenpiteet, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa.
 • Sähköiset markkinointikirjeet, uutiskirjeet, kampanjat ja asiakastiedotteet, jotka ovat hyödyllisiä ja kiinnostavia asiakkaille.
 • Asiakkaan antamien tietojen perusteella tapahtuva telemarkkinointi, jos asiakas on antanut tähän suostumuksen.
 • Muut osoitteelliset lähetykset, jotka liittyvät asiakkaan antamiin tietoihin ja mielenkiinnon kohteisiin.
 • Markkinatutkimukset, joita teemme palveluidemme ja liiketoimintamme analysointia ja kehittämistä varten.
 • Senioridigiavun palvelutarjonnan tuottaminen, myyminen, toimittaminen, suunnittelu ja kehittäminen.
 • Laskutustoimintojen mahdollistaminen asiakassuhteen mukaisesti.
 • Lakiin perustuvien velvoitteiden ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden noudattaminen, mukaan lukien säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteet.
 • Suoramarkkinointi, joka voi sisältää yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä tai yhteistyökumppaneilta saatujen tietojen hyödyntämistä, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa.
 • Asiakasnumero
 • Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot
 • Yritysasiakkaiden kohdalla tehtävä ja asema yrityksessä
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakastyyppi
 • Asuinrakennuksen tyyppi
 • Tilatut tuotteet/palvelut
 • Tilaushistoria, laskutus- ja perintätiedot
 • Markkinointitiedot
 • Palveluiden estotiedot
 • Puhelutallenteet asiakaspalvelutilanteissa
 • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
 • Puheluiden ja tekstiviestien teletunnistetiedot
 • Muutokset em. tietoihin
 • Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot, kuten reklamaatiot ja palautteet, toiminta sosiaalisen median palveluissa, muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutuksen tiedot)
 • Evästeet ja vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot rekisteröidyn päätelaitteesta ja verkkokäyttäytymisestä

Potentiaalisen kuluttaja-asiakkaan yhteystiedot tallennetaan rekisteriin vain, jos hän on antanut siihen ennalta suostumuksensa rekisterinpitäjälle tai yhteistyökumppanille.

Senioridigiapu Oy – Tietosuojaseloste: Työnhaku ja rekrytointiprosessi

Mikäli haet työpaikkaa Senioridigiapuun, tarvitsemme tiettyjä tietoja hakemuksesi käsittelyä varten. Yleisesti voit aloittaa hakuprosessin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@senioridigiapu.fi tai avointa työpaikkaa muuta rekrytointikanavaa kautta, jossa paikka on avoinna. Jos haet verkkosivustomme avoimen paikan kautta, tietojasi käsitellään yhteistyökumppanimme toimesta. Olemme vastuussa kaikista hakuprosessiin liittyvistä tietojen käsittelyasioista, mukaan lukien yhteistyökumppanimme.

Työnhakuun liittyen käsittelemme yleisellä tasolla seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • Ansioluettelo (CV) ja hakukirje
 • Hakijan omat linkit, kuten portfolio tai Internet-profiili
 • Rekrytoijan arviot ja muistiinpanot hakijasta

Hakijan tietoja säilytetään enintään 1,5 vuotta. Työnhakijalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai korjaamista säilytysajan puitteissa. Rekrytoija voi myös tallentaa hakijan tietoja rekisteriin hakijan pyynnöstä. Työntekijän laajempia tietoja säilytetään 5 vuotta, kun taas vähemmän merkityksellisiä tietoja säilytetään 10 vuotta.

Kaikki näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Hakijan tietoja ei luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolisille tahoille.

Senioridigiapu Oy – Tietosuojaseloste: Kuka tietojasi käsittelee?

Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, julkisista tai yksityisistä yhteystietorekistereistä, Maanmittauslaitoksen rekistereistä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä tietopalveluja tarjoavista rekistereistä ja tietolähteistä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä tietoja yhteistyökumppaneiltaan.

Potentiaalisten yritysasiakkaiden tietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista rekistereistä ja tietolähteistä, yrityshakemistoista sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen muodostuessa ja sen aikana, kun asiakas tekee tilauksia tai ilmoituksia Senioridigiapu Oy:lle toimitettavista tuotteista tai palveluista verkkosivustomme kautta.

Potentiaalisen yritysasiakkaan tiedot voivat myös tallentua tietojärjestelmään seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakas ilmaisee kiinnostuksensa rekisterinpitäjän tuotteisiin tai palveluihin (esimerkiksi puhelimitse, internetin välityksellä, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla).
 • Asiakas antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköiseen uutis- ja tarjouskirjeeseen).
 • Asiakas osallistuu rekisterinpitäjän järjestämiin asiakastilaisuuksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa: Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja heitä koskevasta rekisteristä on tallennettu.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyillä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
 3. Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, mikäli tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista alkuperäiseen tarkoitukseen.
 4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyillä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos he kiistävät tietojen paikkansapitävyyden.
 5. Vastustamisoikeus: Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiettyihin tilanteisiin liittyvistä syistä, kuten suoramarkkinointitarkoituksiin.
 6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyillä on oikeus pyytää saada omat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, hänellä on oikeus esittää pyyntö virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikeilla tiedoilla.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.

Näin käytät oikeuksiasi

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja tietosuojaseloste, ovat ensisijaisesti Senioridigiapu Oy – tietosuojaseloste-tietopyyntölomakkeen avulla. Tämä lomake on osa turvallista tietojesi tarkastusprosessia, jolla varmistetaan, että ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat käsitellä tietojasi. Tämän vuoksi pyydämme sinua tunnistautumaan lomakkeen käytön pyytämisen yhteydessä. Mikäli sinulla herää tähän liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä meihin käyttäen yhteydenottolomaketta.

Voit myös lähettää meille sähköpostia tai kirjeitse käyttäen alla olevia yhteystietoja. Näissä tapauksissa varmistamme henkilöllisyytesi Senioridigiapu Oy – tietosuojaseloste-tietopyyntöprosessin avulla.

Huomioithan, että voit tehdä tietopyynnön maksutta kerran vuodessa. Mikäli teet useampia tietopyyntöjä tai tietopyynnöt aiheuttavat kohtuutonta haittaa, veloitamme kohtuulliset toteutuneet kustannukset voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti.